Geef je gast controle over zijn reservering

Via de gasten omgeving van ons online reserveringssysteem kan de gast zijn reservering aanpassen, indien jij dit ingesteld hebt; denk hier aan opties bijboeken, kentekens aanpassen, medegasten aanpassen en overzichten zien van zijn huidige en vorige reserveringen.

Daarbij is het eenvoudig mogelijk (aan) betalingen te doen, contracten te ondertekenen en een route op te vragen. De gastenomgeving kan je gebruiken om diverse documenten en voorwaarden te tonen. Zo heeft de gast belangrijke informatie over jouw organisatie en de reserveringen altijd op één plaats.

Notificaties in ons reserveringssysteem

Als een gast iets aanpast krijgen receptiemedewerkers een melding wat er is aangepast zodat dit nagelopen kan worden.

Online reserveringssysteem gastenomgeving overzicht 8

Bijboeken en direct betalen

Indien de gast de reservering aanpast en bijvoorbeeld opties bijboekt, dan kunnen deze direct online betaald worden.

Online reserveringssysteem gastenomgeving overzicht 7

Contracten tekenen

Gebruik je contracten voor jaargasten, eigenaren of andere huurders? Met Recranet Booking kan je eenvoudig contracten (en voorwaarden) online laten tekenen, het handmatig sturen via post is verleden tijd. Lees meer over contracten ondertekenen op onze kennisbank.