Verstuurde eigenaren afrekeningen inlezen als zakelijke overboeking m.b.v. een SEPA betaalbestand Update Reserveringssysteem 10 april 2023

Verhuur je voor eigenaren en verstuur je periodiek eigenaren afrekeningen? In ons reserveringssysteem is het nu mogelijk om eigenaren afrekeningen als een zakelijke overboeking te exporteren. Bij de meeste Europese banken is het mogelijk om zakelijke overboekingen aan te leveren in een speciaal daarvoor bestemd bestandsformaat. Je bank verwerkt de overboekingen dan zoals aangegeven in het bestand. Hierdoor kun je dus met één druk op de knop alle verstuurde afrekeningen importeren en overmaken via de bank. Volg hiervoor onderstaand stappenplan:

  • Ga naar Rapportages > Eigenarenafrekeningen > Overzichten.
  • Selecteer de periode die je wilt afrekenen.
  • Verstuur je afrekeningen zoals je dat gewend bent te doen.
  • Ga naar Verstuurde afrekeningen en selecteer hier de afrekeningen die je ter betaling wilt exporteren.
  • Het geexporteerde bestand kun je vervolgens importeren in je bank, waarna alle betalingen in 1x klaargezet worden.

Vanwege het ISO standaard waar rekening mee gehouden moet worden, wordt uitgegaan van een uiterlijke betalingsdatum binnen 2 weken. Elke bank kan hiervoor een andere termijn hanteren, dus is het van belang dat dit vermeld wordt aan de ontvanger na het verwerken van het betaalbestand. Voor SEPA-overboekingen is het verplicht om een IBAN te gebruiken, het is dus van belang dat zowel IBAN nummer als BIC worden ingevuld bij de eigenaren instellingen. Als deze gegevens bekend zijn in je Recranet account, dan kunnen de afrekeningen geexporteerd worden als SEPA bestand.

Lees meer over ons reserveringssysteem!

Screenshot 2023 04 17 at 13 36 18 Recranet Demo Recranet Booking