Vaste terugkerende servicekosten per reservering kunnen instellen, zodat je deze kunt verrekenen op de eigenarenafrekening Update Reserveringssysteem 11 april 2024

Inhoud volgt snel!