Terug naar overzicht
Automatische taken Statistieken en Management

Gasten zoeken op woonplaats en verbeteringen in de taken-module

Update Reserveringssysteem 12 maart 2021

Taken kunnen nu automatisch aangemaakt worden vanuit de reserveringssoftware indien er één van meerdere opties/toeslagen in een reservering voor komt.

Ook is het mogelijk om te filteren op de woonplaats van de gast.