Verbeterde herkenning van leeftijdsgroepen voor reserveringen via channels Update Reserveringssysteem 10 juni 2022

We hebben verbeteringen doorgevoerd in de herkenning van leeftijdsgroepen voor reserveringen die via de Channel manager worden geïmporteerd. De Channel manager van ons reserveringssysteem herkent verschillende leeftijdsgroepen nu beter, en zorgt ervoor dat het juiste aantal personen op de juiste leeftijdsgroep wordt geïmporteerd.