Terug naar overzicht
Statistieken en Management

Toevoeging van een kolommenbalans rapportage

Update Reserveringssysteem 7 januari 2020

Kolommenbalans

Om het inzicht in de boekhouding te verbeteren is een kolommenbalans rapportage toegevoegd. Hierbij zijn de debet en credit mutaties over een periode zichtbaar in de proefbalans met links de beginbalans en rechts de saldibalans.

Meer informatie over de boekhouding zie het artikel Boekhouding in Recranet Booking

Online reserveringssysteem kolommenbalans