Reserveringen export verbeterd Update Reserveringssysteem 20 april 2022

Wij hebben een update doorgevoerd om de reserveringen export functionaliteit te verbeteren. Telefoonnummers werden niet goed door Excel geformatteerd. Nu worden telefoonnummers weergegeven zoals ze in het dashboard staan.