Gebruikers met de rol van 'Manager' kunnen nu ook de channel manager interface openen Update Reserveringssysteem 16 juni 2022

In ons online reserveringssysteem kun je gebruikers een bepaalde rol toekennen. De rol van 'Manager' heeft beperkte rechten en kan geen instellingen wijzigen of omzetcijfers inzien bijvoorbeeld. We hebben nu mogelijk gemaakt dat gebruikers met deze rol nu wel de channel manager interface kunnen openen, zodat ze inzage hebben in hetgeen gepubliceerd is op channels en men dus weet welke beschikbaarheid en restricties op de channels aangeboden worden.